Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 24987001

Đang online: 1319

Websites ngành

Kỉ lục người để nhiều cây kim cắm lên người nhất ?

Thứ hai 17/3/2014 0:0

Wei Shengchu giữ kỉ lục người để nhiều cây kim cắm lên người nhất với tổng số 2009 cây. Kỉ lục được xác lập tại Milan ngày 11/4/2009.

Wei Shengchu

Wei Shengchu giữ kỉ lục người để nhiều cây kim cắm lên người nhất với tổng số 2009 cây. Kỉ lục được xác lập tại Milan ngày 11/4/2009.