Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 24986893

Đang online: 1251

Websites ngành

Người đứng thẳng để “hút” 52 chiếc thìa lên cơ thể mình?

Thứ hai 17/3/2014 0:0

Ai Tiba Ek Aliyev (Georgia) đã duy trì tình trạng đứng thẳng để “hút” 52 chiếc thìa lên cơ thể mình.

Ai Tiba Ek Aliyev (Georgia)

Ai Tiba Ek Aliyev (Georgia) đã duy trì tình trạng đứng thẳng để “hút” 52 chiếc thìa lên cơ thể mình.