Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 24986857

Đang online: 1224

Websites ngành

Người dùng dây kim loại xuyên từ mũi qua miệng?

Thứ hai 17/3/2014 0:0

Andrew Stanton đã đưa một cuộn dây kim loại dài 3,63 m xuyên từ mũi qua miệng trước sự kinh ngạc của hàng ngàn người trong một chương trình truyền hình quốc tế tại Ý.

Andrew Stanton

Andrew Stanton đã đưa một cuộn dây kim loại dài 3,63 m xuyên từ mũi qua miệng trước sự kinh ngạc của hàng ngàn người trong một chương trình truyền hình quốc tế tại Ý.