Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 23318617

Đang online: 879

Websites ngành

1 số truyện kể dân gian về Vĩnh Phúc?

Thần thoại và truyền thuyết thời kì này tập trung vào 2 chủ đề dựng nước và giữ nước....

Gia đình, dòng họ, làng xóm của người Cao Lan ở Vĩnh Phúc?

Gia đình là một yếu tố xã hội cơ bản tạo nên các làng của người Cao Lan....

Gia đình, dòng họ, làng xóm của người Dao ở Vĩnh Phúc?

Trước đây, trong gia đình người Dao, người chồng, người cha có quyền quyết định tất cả mọi việc và con trai bao giờ cũng được chú ý hơn con gái....

Gia đình, dòng họ, làng xóm của người Sán Dìu ở Vĩnh Phúc?

Ở người Sán Dìu, trước Cách mạng Tháng Tám, gia đình không còn tồn tại kiểu tứ đại, ngũ đại đồng đường (bốn, năm đời), ....

Gia đình, dòng họ, làng xóm của người Việt ở Vĩnh Phúc?

Gia đình của người Việt ở Vĩnh Phúc có hai dạng: gia đình nhỏ và gia đình mở rộng. .....

1 số Trò chơi dân gian của người dân Vĩnh Phúc?

Múa võ gậy, thường được gọi là múa côn. Có hai loại gậy dùng để múa võ: gậy đơn và gậy đôi.....

1 số lễ hội thi tài trên quê hương Vĩnh Phúc?

Thần tích đền Cả - Đông Lai chép rằng: trưa ngày 25 tháng Hai năm Mậu Tý (1288), .....

Các Lễ hội liên quan đến nông nghiệp trên quê hương Vĩnh Phúc?

Dù ai đi đâu, ở đâu Tháng Giêng mười bảy chọi trâu thì về....