Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 23319104

Đang online: 1373

Websites ngành

1 số nét về Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc?

Thời kỳ thứ nhất, từ năm 1950 đến năm 1952: Hội đồng nhân dân tỉnh có 23 đại biểu, đồng chí Phan Hữu Quảng được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính. ...

Những thành tích của ngành giáo dục Vĩnh Phúc những năm qua?

Từ điểm xuất phát thấp, quy mô giáo dục ở tất cả các cấp học, ngành học còn nhỏ, sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, giáo dục phổ thông ở Vĩnh Phúc đã có những chuyển biến đáng kể.

1 số nét về giáo dục - đào tạo Vĩnh Phúc từ năm 1976 đến năm 2010?

Ngày 27 - 3 - 1981, Hội đồng Chính phủ đã ra quyết định về hệ thống giáo dục phổ thông 12 năm....

1 số nét về Giáo dục – đào tạo Vĩnh Phúc từ năm 1945 đến năm 1975?

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi cả nước tích cực chống giặc đói, giặc dốt. Nhân dân Vĩnh Phúc cũng đã có những hoạt động thiết thực nhằm thanh toán nạn mù chữ trên địa bàn tỉnh.

1 số nét về Giáo dục - Đào tạo dưới chế độ phong kiến?

Cùng với sự phát triển của chế độ phong kiến Việt Nam, Nho học ngày càng giữ vai trò quan trọng và dần chiếm vị trí độc tôn, gắn liền với quá trình đó là nền giáo dục Nho học không ngừng phát triển nhằm tạo ra một đội ngũ quan lại có khả năng đảm đương những chức vụ từ trung ương đến địa phương

Mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2010 – 2020?

Phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh hướng tới việc đưa nền khoa học và công nghệ đạt trình độ tương ứng với nền kinh tế có những yếu tố cơ bản của một tỉnh công nghiệp vào năm 2015, tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 ...

Một số kết quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc?

Các đề tài đã tiến hành khảo nghiệm, lựa chọn giống khá đầy đủ trong các giống cây, con, ...

1 số nét về Đội ngũ cán bộ và tiềm lực khoa học công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc?

Đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ không ngừng gia tăng. Số người có trình độ đại học và trên đại học tăng mạnh.

Lịch sử hình thành và phát triển của ngành Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc?

Từ năm 1959 đến năm 1965, Ủy ban hành chính tỉnh ra quyết định thành lập Ban Kỹ thuật tỉnh...