Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 23315782

Đang online: 1593

Websites ngành

1 số đặc điểm, tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội huyện Sông Lô?

Huyện Sông Lô được thành lập theo Nghị định 09/NĐ-CP ngày 23 - 12 - 2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lập Thạch.

1 số đặc điểm, tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội huyện Tam Đảo?

Tam Đảo là huyện miền núi của tỉnh Vĩnh Phúc. Địa danh Tam Đảo gắn liền với truyền thống lịch sử - văn hóa của dân tộc Việt Nam ngay từ buổi đầu dựng nước và giữ nước.

1 số đặc điểm, tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội Huyện Tam Dương

Thời dựng nước, huyện Tam Dương nằm trong bộ Văn Lang. Thời Bắc thuộc, Tam Dương thuộc Mê Linh....

1 số đặc điểm, tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội huyện Vĩnh Tường?

Địa danh Vĩnh Tường được hình thành và thay đổi qua nhiều thời kỳ lịch sử.

Những thành tựu của ngành y tế Vĩnh Phúc từ năm 1975 đến năm 2010?

Năm 1975, trong điều kiện đất nước thống nhất, ngành y tế Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều thành tích.

1 số nét về Đảng bộ Vĩnh Phúc?

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Vĩnh Phúc là nơi sớm được tiếp thu ánh sáng cách mạng của Đảng. ..

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc?

Trong thời kỳ đầu của Quốc hội, tỉnh Vĩnh Phúc chưa được thành lập. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc (từ năm 1950) được hợp nhất bởi hai đoàn Vĩnh Yên và Phúc Yên.

1 số đặc điểm, tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội huyện Lập Thạch?

Lập Thạch từng được sử sách ghi là vùng đất giàu có nhất phủ Tam Đái, trấn Sơn Tây, thế có núi có sông bao bọc.

1 số đặc điểm, tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội Huyện Bình Xuyên?

Từ thời Trần, vùng đất Bình Xuyên đã được lưu danh sử sách. Cánh đồng Bình Lệ Nguyên (vùng Hương Canh - Đạo Đức ngày nay) từng nổi tiếng với trận quyết chiến do Vua Trần Thái Tông đích thân chỉ huy chặn đánh quân Nguyên - Mông năm 1285. Tên Bình Nguyên có thể bắt nguồn từ đó và tồn tại cho đến thời thuộc Minh (thế kỷ XV).

Một số hoạt động nổi bật của lực lượng công an nhân dân Vĩnh Phúc?

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân và lực lượng công an hai tỉnh Vĩnh Yên, Phúc Yên phải đương đầu với nhiều khó khăn do nạn đói, lụt lội, sự chống phá của bọn phản động Việt quốc, Việt cách và quân Tưởng.