Thống kê truy cập

Số lượt truy cập:

Đang online: 567

Websites ngành

Địa lý hành chính của Vĩnh Phúc thời kỳ nhà Minh đô hộ?

Nhà Minh diệt nhà Hồ (1407), chiếm nước ta, đặt làm quận Giao Chỉ và dựa vào các đơn vị hành chính cũ thời Trần - Hồ

Địa lý hành chính của Vĩnh Phúc thời kỳ từ họ Khúc đến Đinh - Tiền Lê - Lý - Trần - Hồ được chia định như thế nào?

Năm 905, nhân cơ hội nhà Đường suy yếu, Khúc Thừa Dụ, một hào trưởng được nhân dân ủng hộ đã tự xưng Tiết độ sứ, giành quyền làm chủ đất nước.

Thời Bắc thuộc địa lý hành chính của Vĩnh Phúc được chia định như thế nào?

Thời Bắc thuộc kéo dài hơn 1.000 năm, trải qua các triều đại: Triệu, Hán, Ngô, Tấn, Tống, Tề, Lương, Tùy, Đường kế tiếp nhau xâm chiếm và đô hộ, biến nước Âu Lạc thành châu, quận (2).

Thời các Vua Hùng, địa lý hành chính của Vĩnh Phúc được chia định như thế nào?

Đứng đầu nước Văn Lang là Hùng Vương. Ngôi Hùng Vương cha truyền con nối. Theo truyền thuyết có 18 đời Vua Hùng, chia nước ra làm 15 bộ, tương ứng với địa bàn cư trú của 15 bộ lạc Việt.

Đặc điểm của vùng đồng bằng Vĩnh Tường, Yên Lạc?

Phần lớn diện tích vùng này nằm trên trầm tích sông tuổi Holocen trung - thượng (aQIV2-3), phía đông và đông nam có trầm tích biển tuổi Pleistocen (mQIII), trầm tích hồ - đầm tuổi Pleistocen (lbQIV2-3) và một khối sót có tuổi Neogen hạ thuộc hệ tầng Na Dương (N1 nd).

Đặc điểm của vùng trung du Bình Xuyên, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Tam Dương?

Vùng này nằm trên nền đá biến chất cao, tạo thành dải kéo dài theo hướng tây bắc - đông nam, gồm Đá gnei giàu plagioclas, biotit, silimanit, có tuổi Proterozoi giữa (PR2 – i1 sc), đôi chỗ gặp quarzit chứa mica hệ tầng Chiêm Hóa (PR3- € ch).

Đặc điểm của Vùng núi Tam Đảo, Sông Lô, Lập Thạch?

Vùng địa lý tự nhiên này được chia thành hai vùng núi rõ rệt, là vùng núi Tam Đảo có độ cao lớn nhất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và vùng núi Sông Lô, Lập Thạch ở phía tây bắc tỉnh.

Các vùng địa lý tự nhiên của tỉnh Vĩnh Phúc?

Dựa vào các đặc điểm địa lý tự nhiên của tỉnh Vĩnh Phúc và sự phân ranh giới các vùng, có thể chia Vĩnh Phúc thành ba vùng địa lý tự nhiên khác nhau. Đó là:

Vĩnh Phúc có các loại khoáng sản nào?

Có thể phân loại khoáng sản ở Vĩnh Phúc thành các nhóm sau:

Đặc điểm tài nguyên hệ động vật của Vĩnh Phúc?

Hệ động vật ở Tam Đảo rất phong phú về thành phần loài, với khoảng 1.141 loài, thuộc 150 họ của 39 bộ.