Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 24688106

Đang online: 1694

Websites ngành

Ai đã khám phá ra các vật chất cấu tạo nên các sao?

Thứ năm 8/5/2014 0:0

Nhà thiên văn học người Anh William Huggins (1824 - 1910) là người đầu tiên tìm hiểu về thành phần vật chất của các ngôi sao. Ông đã sử dụng một máy quang phổ phân tích màu sắc ánh sáng. Dưới tác dụng của sức nóng, mỗi một nguyên...

Ai đã khám phá ra các vật chất cấu tạo nên các sao?

Thứ năm - 08/05/2014 10:07

Nhà thiên văn học người Anh William Huggins (1824 - 1910)

Nhà thiên văn học người Anh William Huggins (1824 - 1910) là người đầu tiên tìm hiểu về thành phần vật chất của các ngôi sao.

Ông đã sử dụng một máy quang phổ phân tích màu sắc ánh sáng. Dưới tác dụng của sức nóng, mỗi một nguyên tố trong vũ trụ phát xạ ánh sáng có màu sắc xác định. Nhờ nguyên lý này mà máy phân tích quang phổ giúp ta phát hiện được những nguyên tố nào đã cấu tạo nên một ngôi sao.

Huggins đã chụp lại quang phổ của những ngôi sao có độ sáng mạnh. Sau đó ông đem so sánh những màu sắc nhận được này với các màu sắc của những nguyên tố hóa học trên Trái đất như sắt chẳng hạn. Bằng cách này ông có thể xác định được những nguyên tốcó mặt trên ngôi sao được quan sát đó.

Cũng vậy, nhờ nghiên cứu những sự dịch chuyển vạch màu quang phổ của các ngôi sao, Huggins đã xác định được những ngôi sao đang rời xa Mặt trời và những ngôi sao đang tiến lại gần Mặt trời.

Ông là một trong những người đặt nền móng cho ngành vật lý thiên văn, một bộ phận của thiên văn học chuyên nghiên cứu về cấu tạo và sự tiến hóa của các ngôi sao.