Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 24688158

Đang online: 1635

Websites ngành

Các nhà du hành liên lạc với nhau như thế nào?

Thứ năm 8/5/2014 0:0

Khi ra khỏi tàu vũ trụ, hoặc ởtrên Mặt trăng, các nhà du hành chỉ có thể giao tiếp với nhau bằng vô tuyến điện, vì chân không không truyền âm thanh. Khi ở trong ca-bin tàu vũ trụ, họ hoàn toàn có thể nói chuyện với nhau mà không...

Các nhà du hành liên lạc với nhau như thế nào?

Thứ năm - 08/05/2014 15:09

Ảnh minh họa

Khi ra khỏi tàu vũ trụ, hoặc ởtrên Mặt trăng, các nhà du hành chỉ có thể giao tiếp với nhau bằng vô tuyến điện, vì chân không không truyền âm thanh.

Khi ở trong ca-bin tàu vũ trụ, họ hoàn toàn có thể nói chuyện với nhau mà không cần tới áo phi hành.

Những giao tiếp giữa Trái đất và các phi hành gia được thực hiện qua những cột ăng-ten lớn trên Trái đất. Những ăng-ten này được phân bố khắp nơi để vẫn liên lạc được trong khi Trái đất vẫn quay. Một sự gián đoạn khó tránh khỏi là sự gián đoạn khi trở lại bầu khí quyển. Trong vài phút, nhiệt lượng tăng đến mức tạo ra một vỏ kén chứa các hạt nhiễm điện xung quanh ca-bin ngăn cản sự thu nhận hoặc phát sóng vôtuyến.