Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 24981802

Đang online: 2121

Websites ngành

Con người đã nghiên cứu lòng Trái đất như thế nào?

Thứ ba 27/5/2014 0:0

Ởbên trong Trái đất gồm có bốn phần: nhân trong, nhân ngoài, lớp áo(man-ta) vàlớp vỏ. Mặt cắt này của Trái đất có lẽ được khám phá khi phân tích sự lan truyền dao động của các trận động đất. Địa chấn kế ghi lại ba loại dao động:...

Con người đã nghiên cứu lòng Trái đất như thế nào?

Thứ ba - 27/05/2014 15:27

Ảnh minh họa

Ởbên trong Trái đất gồm có bốn phần: nhân trong, nhân ngoài, lớp áo(man-ta) vàlớp vỏ. Mặt cắt này của Trái đất có lẽ được khám phá khi phân tích sự lan truyền dao động của các trận động đất.

Địa chấn kế ghi lại ba loại dao động: sóng sơ cấp (P), sóng thứ cấp (S), và những sóng dài (L). Sóng sơ cấp (sóng dọc) có vận tốc lớn và xuyên qua những vật cứng cũng như chất lỏng...

Sóng thứ cấp (sóng ngang) chỉ xuyên qua những vật cứng. Sóng dài là những sóng chậm nhất, nó chỉ lan truyền trên bề măt và tạo nên những rung động mạnh nhất khi có những chấn động.Vận tốc và hướng lan truyền sóng sơ cấp và thứ cấp cho ta biết về bản chất của vật chất nằm sâu trong lòng đất.