Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 24957403

Đang online: 1357

Websites ngành

Những loại đá khác nhau được hình thành như thế nào?

Thứ ba 27/5/2014 0:0

Các nhà địa chất học đã phân loại đá trên Trái đất thành ba loại chính: đá hỏa thành (đã trải qua quá trình nóng chảy), đã trầm tích (hình thành bởi những lớp lắng đọng), và đá biến chất (sau khỉ đã bị biến đổi). Tất cả những loại...

Những loại đá khác nhau được hình thành như thế nào?

Thứ ba - 27/05/2014 15:37

Ảnh minh họa

Các nhà địa chất học đã phân loại đá trên Trái đất thành ba loại chính: đá hỏa thành (đã trải qua quá trình nóng chảy), đã trầm tích (hình thành bởi những lớp lắng đọng), và đá biến chất (sau khỉ đã bị biến đổi).

Tất cả những loại đá đầu tiên của lớp vỏ Trái đất đều là đá hỏa thành (do lửa tạo thành).

Những loại đá này đã hình thành nên những loại địa hình, trong hốc trũng của chúng, trên mặt đất hoặc biển, có rất nhiều những mảnh vỡ đa dạng được xếp chất chồng lên nhau. Những loại trầm tích này rắn lại để tao thành đá trầm tích. Ở một số nơi, hai loại đá này đã trải qua quá trình nóng chảy và áp suất biến chúng thành loại đá biến chất.

Ngày nay vẫn tiếp tục được hình thành các con sông và dòng chảy chuyển bùn và cát đổ ra biển, sau đó bùn cát này lắng xuống biển và hình thành nên những lớp đất trầm tích mới.