Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 24493663

Đang online: 434

Websites ngành

Tòa án đã triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập nhưng không đến theo triệu tập của Tòa án. Tòa án có quyền ra quyết định đình chỉ không và căn cứ vào quy định nào của BLTTDS?

Khoản 2 Điều 61 BLTTDS quy định "Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập thì có các quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn theo quy định tại Điều 59 Bộ luật này” Theo Điều 59 BLTTDS thì "Nguyên đơn đã được Tòa...

Tòa án cấp sơ thẩm đưa vụ án ra xét xử nhưng có lý do chính đáng để hoãn phiên tòa, Tòa án đã ra quyết định hoãn phiên tòa nhưng chưa ấn định được ngày mở lại phiên tòa. Khi mở lại phiên tòa, Tòa án có phải ra quyết định đưa vụ án ra xét xử không?

Tại tiểu mục 3.3 Điều 3 Phần III của Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã hướng dẫn: “3.3. Trường hợp đã ấn định được ngày mở lại phiên tòa, thì trong quyết định hoãn phiên tòa phải ghi thời...

Việc giải quyết hụi họ, cho vay nặng lãi giải quyết theo thủ tục tố tụng nào? Dân sự hay hình sự?

- Về tranh chấp hụi họ: Có thể coi hình thức chơi hụi, họ trong nhân dân là hình thức tín dụng tự phát. Đây không phải là hình thức cờ bạc, cũng không phải là lạm dụng tín nhiệm hay lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản chất của hụi họ là việc người dân có tiền dư thừa,...

Trường hợp Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ, khi tiếp tục đưa vụ án ra giải quyết vì lý do tạm đình chỉ không còn thì thời hạn chuẩn bị xét xử được tính từ khi thụ lý hay từ khi Tòa án tiếp tục giải quyết?

Theo quy định tại Điều 190 BLTTDS thì Tòa án không xóa tên vụ án dân sự bị tạm đình chỉ giải quyết trong sổ thụ lý mà chỉ ghi chú vào sổ thụ lý số và ngày tháng năm của quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự đó. Điều 191 BLTTDS quy định"Tòa án tiếp tục...

Hội đồng định giá trong trường hợp tài sản tranh chấp là cây cảnh, đồ cổ… thì thành phần như thế nào?

Trả lời: Khi có đủ điều kiện để Tòa án ra quyết định định giá tài sản  đang tranh chấp thì Tòa án phải xem xét tài sản cần định giá là loại nào, có liên quan đến cơ quan chuyên môn nào, Hội đồng định...

Xin cho tôi hỏi theo pháp luật dân sự thì ai là chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa?

Trả lời Chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa có thể là các cá nhân và tổ chức. Đối với các cá nhân, để được thừa nhận là chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa, cá nhân phải đảm bảo có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực...

Xin cho tôi hỏi, thế nào là người lao động và người sử dụng lao động theo quy định hiện hành?

Trả lời Người lao động quy định trong Bộ luật lao động là người ít nhất đủ 15 tuổi, có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động. Còn người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân, nếu là cá nhân...

Xin cho hỏi những hành vi nào của người sử dụng lao động vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động bị phạt tiền từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ?

Trả lời Người sử dụng lao động bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, nếu có một trong những hành vi sau đây: - Không có các phương tiện che chắn các bộ phận dễ gây nguy hiểm của...

Xin cho biết, những hành vi nào của người sử dụng lao động vi phạm quy định về tiền lương, tiền thưởng bị xử phạt vi phạm hành chính?

Trả lời: Người sử dụng lao động vi phạm các quy định sau đây về tiền lương, tiền thưởng bị xử phạt vi phạm hành chính: - Không thực hiện các nguyên tắc xây dựng thang...

Chấm dứt HĐLĐ mà không rõ nguyên nhân vi phạm. Như vậy là đúng hay sai?

Chị gái tôi là chị Nguyễn thị T. làm việc ở công ty có vốn 100% nước ngoài, chị đã làm việc được 7 năm, HĐLĐ không xác định thời hạn, nhưng đến ngày 25/06/2011 chị bị công ty ra quyết định chấm dứt HĐLĐ mà không rõ nguyên nhân vi phạm. Xin Ban biên tập cho tôi hỏi, công ty ra quyết định như thế là đúng hay sai? Quyền và lợi ích của chị tôi. được đảm bảo như thế nào?