Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 24493559

Đang online: 328

Websites ngành

Trong trường hợp có một đồng thừa kế ở nước ngoài, Tòa án có thể đưa vụ án ra xét xử và tạm giao kỷ phần thừa kế của người đang ở nước ngoài cho người đang quản lý di sản thừa kế quản lý không?

Trong một vụ án chia thừa kế, có một đồng thừa kế ở nước ngoài. Tòa án đã thực hiện việc ủy thác tư pháp nhiều lần nhưng không có kết quả trả lời. Thời hạn giải quyết vụ án đã quá, thậm chí vụ án bị kéo dài. Tòa án có thể đưa vụ án ra xét xử và tạm giao kỷ phần thừa kế của người đang ở nước ngoài cho người đang quản lý di sản thừa kế quản lý hay vẫn phải chờ kết quả ủy thác tư pháp?

Tại khoản 4 Điều 319 Bộ luật tố tụng dân sự quy định “kèm theo đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự phải có chứng minh người đó nghiện ma túy hoặc nghiệm các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình”. Q

Trả lời: Trong đời sống xã hội không chỉ có người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác mới dẫn đến phá tán tài sản của gia đình mà còn có những trường hợp khác làm cho người đó hạn chế năng lực hành vi dân sự, chẳng hạn...

Nếu trong di chúc của người để lại di sản thừa kế ghi “Giao tài sản nhà đất cho người con nào có công đối với bố mẹ nhất được quản lý, sử dụng làm nơi thờ cúng” thì thuật ngữ “quản lý”; có phải đó là việc cho tài sản (di sản) có điều kiện không?

Trả lời: Trước hết quyền sở hữu tài sản bao gồm quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với tài sản đó. Quản lý hay sử dụng chỉ là một trong các yếu tố để xác định quyền sở hữu mà thôi. Người được giao quản lý di sản không có...

Việc định giá tài sản khi vắng mặt bị đơn có hợp lệ không?

Trường hợp nguyên đơn yêu cầu định giá tài sản đang tranh chấp, Tòa án đã có quyết định thành lập Hội đồng định giá và đã triệu tập nguyên đơn, bị đơn hợp lệ nhưng bị đơn không đến. Hội đồng định giá có thực hiện định giá tài sản được không? Việc định giá tài sản khi vắng mặt bị đơn có hợp lệ không?

Trong trường hợp vụ án có nhiều tài sản đang tranh chấp nhưng tài sản đó lại nằm ở nhiều địa bàn khác huyện, khác tỉnh...Nếu phải định giá tài sản thì Hội đồng định giá ở huyện nơi Tòa án thụ lý vụ án có thể thực hiện việc định giá tài sản ở tất cả các hu

Trong trường hợp vụ án có nhiều tài sản đang tranh chấp nhưng tài sản đó lại nằm ở nhiều địa bàn khác huyện, khác tỉnh. Nếu phải định giá tài sản thì Hội đồng định giá ở huyện nơi Tòa án thụ lý vụ án có thể thực hiện việc định giá tài sản ở tất cả các huyện hoặc tỉnh khác được không hay phải thành lập nhiều Hội đồng định giá để thực hiện việc định giá ở từng nơi riêng biệt?

Tòa án có tiếp tục giải quyết vụ án dân sự bị tạm đình chỉ khi lý do tạm đình chỉ không còn?

Điều 191 Bộ luật tố tụng dân sự quy đinh “Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án dân sự bị tạm đình chỉ khi lý do tạm đình chỉ không còn”. Tòa án có phải ra quyết định hay thông báo việc tiếp tục giải quyết vụ án không? Văn bản này có phải gửi cho các đương sự và Viện kiểm sát không?

Hỏi đáp về quyền thừa kế trong trường hợp người chết để lại di sản cho các thừa kế nhưng các thừa kế không trực tiếp quản lý, sử dụng mà di sản đó đang do người khác chiếm hữu bất hợp pháp hoặc thuê, mượn, quản lý theo ủy quyền?

Tại điểm b, tiểu mục 2.4 mục 2 phần I Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 của Hội đông Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có hướng dẫn “Trường hợp người chết để lại di sản cho các thừa kế nhưng các thừa kế không trực tiếp quản lý, sử dụng mà di sản đó đang do người khác chiếm hữu bất hợp pháp hoặc thuê, mượn, quản lý theo ủy quyền… thì các thừa kế có quyền khởi kiện người khác đó để đòi lại di sản”. Vậy trường hợp di sản do con dâu của người chết đang quản lý, sử dụng có coi là “người khác như hướng dẫn nêu trên không?

Các bên được xã cấp đất ở có diện tích như nhau, nhưng khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại có sai lệch về diện tích của hai thửa đất?

Các bên được xã cấp đất ở có diện tích như nhau, nhưng khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại có sai lệch về diện tích của hai thửa đất dẫn đến tranh chấp về diện tích đất sai lệch đó. Việc giải quyết tranh chấp này thuộc Ủy ban nhân dân hay Tòa án?

Tòa án có tạm giao phần di sản đã hết thời hiệu khởi kiện thừa kế cho bị đơn không?

Trong vụ án dân sự yêu cầu chia thừa kế, trong đó có phần di sản đã hết thời hiệu, có phần di sản còn thời hiệu. Phần tài sản (di sản) đã hết thời hiệu đang do bị đơn quản lý. Khi xét xử, Tòa án có tạm giao phần di sản đã hết thời hiệu khởi kiện thừa kế cho bị đơn không?

Một người cho nhiều người vay tài sản, đến hạn trả những người vay không trả nợ. Người cho vay có thể khởi kiện những người vay trong cùng một vụ án không? Có thể khởi kiện từng người vay được không?

Khi vụ án có cùng một quan hệ pháp luật (ở đây là quan hệ đòi nợ) thì nguyên đơn có quyền khởi kiện những người vay nợ trong cùng một vụ án tức là nguyên đơn có quyền khởi kiện nhiều bị đơn hay trong một vụ án dân sự có thể có một nguyên đơn nhưng có nhiều bị đơn....

Những hỏi đáp cũ hơn