Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 24493527

Đang online: 296

Websites ngành

Hỏi đáp về quyền thừa kế trong trường hợp người chết để lại di sản cho các thừa kế nhưng các thừa kế không trực tiếp quản lý, sử dụng mà di sản đó đang do người khác chiếm hữu bất hợp pháp hoặc thuê, mượn, quản lý theo ủy quyền?

Thứ hai 18/3/2013 0:0

Tại điểm b, tiểu mục 2.4 mục 2 phần I Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 của Hội đông Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có hướng dẫn “Trường hợp người chết để lại di sản cho các thừa kế nhưng các thừa kế không trực tiếp quản lý, sử dụng mà di sản đó đang do người khác chiếm hữu bất hợp pháp hoặc thuê, mượn, quản lý theo ủy quyền… thì các thừa kế có quyền khởi kiện người khác đó để đòi lại di sản”. Vậy trường hợp di sản do con dâu của người chết đang quản lý, sử dụng có coi là “người khác như hướng dẫn nêu trên không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Trong quy định về hàng thừa kế, người thừa kế thì con dâu, con rể không phải là người thừa kế di sản của bố mẹ vợ hoặc bố mẹ chồng. Khi người con dâu của người chết quản lý, sử dụng di sản thừa kế tức là các thừa kế không trực tiếp quản lý, sử dụng di sản thừa kế và họ có quyền kiện đòi di sản thừa kế do người con dâu của người chết đang quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, người con dâu hoặc con rể chiếm giữ tài sản không bất hợp pháp vì ngoài việc quản lý, sử dụng khối di sản mà bố mẹ vợ hoặc chồng để lại thì họ còn có công duy trì, tôn tạo tài sản và theo pháp luật thì họ còn được hưởng thừa kế của người chồng hoặc người vợ để lại trong khối di sản của bố mẹ vợ hoặc bố mẹ chồng.

Những hỏi đáp cũ hơn