Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 24499446

Đang online: 465

Websites ngành

Tòa án có tiếp tục giải quyết vụ án dân sự bị tạm đình chỉ khi lý do tạm đình chỉ không còn?

Thứ hai 18/3/2013 0:0

Điều 191 Bộ luật tố tụng dân sự quy đinh “Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án dân sự bị tạm đình chỉ khi lý do tạm đình chỉ không còn”. Tòa án có phải ra quyết định hay thông báo việc tiếp tục giải quyết vụ án không? Văn bản này có phải gửi cho các đương sự và Viện kiểm sát không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo quy định tài Điều 190 Bộ luật tố tụng dân sự thì “Tòa án không xóa tên vụ án dân sự bị tạm đình chỉ giải quyết trong sổ thụ lý mà chỉ ghi chú vào sổ thụ lý số và ngày, tháng, năm của quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự đó”.

Như vậy, khi lý do tạm đình chỉ không còn thì Tòa án không phải thụ lý lại vụ án mà chỉ tiếp tục giải quyết vụ án theo thủ tục chung. Vì vậy về nguyên tắc Tòa án không phải ra quyết định hay thông báo về việc tiếp tục giải quyết vụ án. Tuy nhiên, Tòa án có thể ra thông báo để đương sự và Viện kiểm sát biết về việc Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án.

Những hỏi đáp cũ hơn