Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 23352350

Đang online: 1277

Websites ngành

Đối tượng được hỗ trợ nhà ở?

Thông tư số 08/2015 ngày 29/12/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2015 ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015.

Xác minh người ứng cử.

Ông Hoàng Xuân Vĩnh ở huyện Đoan Hùng, Phú Thọ xin hỏi:

Đối tượng hỗ trợ nhà ở?

Bạn đọc gửi từ địa chỉ truonghai@gmail.com xin hỏi:

Những quy định về cấp sổ hộ khẩu?

Sổ hộ khẩu được cấp cho cá nhân hoặc hộ gia đình đã đăng ký thường trú theo quy định tại Điều 24, Điều 25 và Điều 26 Luật Cư trú. Sổ hộ khẩu có giá trị xác định nơi thường trú của công dân.

Lập tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp?

Doanh nghiệp của tôi muốn thành lập đội tự vệ của doanh nghiệp thì cần những điều kiện như thế nào, thủ tục trình tự hồ sơ xin thành lập ra sao? Mong luật gia hướng dẫn.

Cấp thẻ, thu hồi thẻ căn cước công dân?

Người được cấp thẻ căn cước công dân: Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đã đăng ký thường trú được cấp thẻ căn cước công dân.

Trường hợp nào bị truy thu bảo hiểm thất nghiệp?

Theo phản ánh của ông Thanh Hải (TP. Hà Nội), Công ty của ông nhận được yêu cầu truy thu tiền bảo hiểm thất nghiệp đối với nhân viên có mức lương cơ bản cao hơn mức đăng ký đóng thực tế là 23 triệu đồng (ví dụ Trưởng phòng có mức lương 25 triệu đồng). Ông Hải hỏi, việc truy thu như vậy có đúng không?

Quy định về cấp sổ tạm trú ?

Sổ tạm trú được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký tạm trú theo quy định tại Điều 30 Luật Cư trú và quy định tại thông tư này, có giá trị xác định nơi tạm trú của công dân và có thời hạn tối đa là 24 tháng.

Quy định mức lương tối thiểu vùng?

DN hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

Thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ?

Liên Bộ Thông tin và Truyền thông - Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.