Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 23318467

Đang online: 727

Websites ngành

Những việc dân bàn trực tiếp?

Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 34/ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 11 quy định những nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp.

Xếp lương cán bộ xã?

Trường hợp được tính xếp vào bậc lương cuối cùng trong ngạch mà vẫn còn thừa thời gian công tác thì thời gian công tác còn thừa này được tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung.

Ưu đãi trong giáo dục đào tạo?

Thông tư số 36/2016 ngày 28/09/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

Trợ cấp công vụ và phụ cấp chức vụ?

Nếu đang là Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của xã thì sẽ được hưởng phụ cấp chức vụ có hệ số 0,15 (Bí thư Đoàn thanh niên) và hưởng phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012 và hưởng phụ cấp theo loại xã.

Cộng thời gian đóng bảo hiểm xã hội?

Thời gian làm việc từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 trở đi, nếu đã đóng BHXH theo quy định của pháp luật BHXH mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần hoặc trợ cấp phục viên, xuất ngũ thì được tính hưởng BHXH.....

Về hưu trước tuổi?

Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định 108/2014 ngày 20/11/2014 của Chính phủ nếu đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên,... khi về hưu trước tuổi còn được hưởng thêm chế độ.

Trợ cấp thôi việc, mất việc?

Bộ luật Lao động và Nghị định 05/2015 ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Lao động quy định về trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

Trách nhiệm bảo vệ trẻ em?

Luật Trẻ em năm 2016 quy định trách nhiệm của người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em.

Nghỉ hưu do không đủ tuổi tái cử?

Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, nếu có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi thì được hưởng chế độ hưu trí và được hưởng thêm một số chế độ.

Điều chỉnh mức lương hưu.

Cụ thể, điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng. Thời điểm điều chỉnh tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.