Thống kê truy cập

Số lượt truy cập:

Đang online: 565

Websites ngành

Thủ tục cấp sổ đỏ khi diện tích tăng thêm

Căn cứ Luật Đất đai 2013, Nghị định 43/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 01/2017 sửa đổi một số điều của Nghị định số 43 hướng dẫn chi tiết một số điều thi hành Luật Đất đai....

Một số chính sách đối với quân nhân khi xuất ngũ.

Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự và Nghị định số 27/2016 ngày 6/4/2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sỹ quan, binh sỹ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và quân nhân...... |

Điều kiện với cơ sở sản xuất nước khoáng đóng chai

Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm và Nghị định số 67/2016 ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện, sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế quy định về điều kiện đối với cơ sở sản xuất nước khoáng thiên nhiên đóng chai.

Khám chữa bệnh cho quân nhân phục viên?

Thông tư số 107/2016 ngày 30/6/2016 của Bộ Quốc phòng quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với quân nhân chuyên nghiệp có đủ 15 năm trở lên công tác trong Bộ Quốc phòng đã về phục viên.

Điều kiện sản xuất mỹ phẩm?

Gần đây nhất Chính phủ ban hành Nghị định số 93/2016 ngày 1/7/2016 quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Tại điều 4 của Nghị định nêu rõ những điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Xử phạt vi phạm về an toàn thực phẩm?

Điều 6, Nghị định 178/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm như sau:

Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất thừa kế?

Mẹ tôi mất năm 1995. Năm 2000, cha tôi làm di chúc để lại tài sản, đất đai cho tôi tại Ủy ban nhân dân xã (đính kèm hình chụp di chúc). Năm 2010 cha tôi mất. Nay tôi làm thủ tục để thừa kế đất đai.

Khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến?

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra và ra quyết định trợ cấp một lần.

Những hành vi bị cấm được quy định trong Luật An toàn thực phẩm?

Điều 5, Luật An toàn thực phẩm đã quy định rõ 13 hành vi bị cấm trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm?

An toàn thực phẩm là vấn đề ảnh hưởng lớn, trực tiếp đến sức khỏe con người được xã hội rất quan tâm. Trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm.