Thống kê truy cập

Số lượt truy cập:

Đang online: 556

Websites ngành

Bộ câu hỏi và đáp án Cuộc thi tìm hiểu về Hiến pháp 2013

Hôm qua (8/12), tại trụ sở Báo Pháp luật Việt Nam đã diễn ra lễ bốc thăm trúng thưởng lần thứ 4 và Tổng kết Cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 2013 trên Báo Pháp luật Việt Nam. Báo Pháp luật Việt Nam xin gửi tới bạn đọc trọn bộ câu hỏi và đáp án của Cuộc thi.

Toàn văn Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sáng 9/12, Văn phòng Chủ tịch nước công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013.

Vai trò, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân được quy định như thế nào?

Trả lời: Vai trò, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân được Hiến pháp năm 2013 quy định như sau: 1. Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư...

Vai trò, chức năng của Ủy ban nhân dân được quy định như thế nào?

Trả lời: Vai trò, chức năng của Ủy ban nhân dân được Hiến pháp năm 2013 quy định như sau: 1. Uỷ ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu...

Việc làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp được quy định như thế nào?

Trả lời: Hiến pháp năm 2013 quy định về việc làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp như sau: 1. Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng...

Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào?

Trả lời: Hiến pháp năm 2013 quy định về Kiểm toán nhà nước như sau: 1. Kiểm toán Nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật,...

Hội đồng bầu cử quốc gia được quy định như thế nào?

Trả lời: Hiến pháp năm 2013 quy định về Hội đồng bầu cử quốc gia như sau: 1. Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu...

Hội đồng bầu cử quốc gia được quy định như thế nào?

Trả lời: Hiến pháp năm 2013 quy định về Hội đồng bầu cử quốc gia như sau: 1. Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu...

Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị- xã hội được quy định như thế nào?

Trả lời: Hiến pháp năm 2013 quy định về trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị- xã hội được quy định như sau:

Đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào?

Trả lời: Đại biểu Hội đồng nhân dân được Hiến pháp năm 2013 quy định như sau: 1. Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở địa...