Thống kê truy cập

Số lượt truy cập:

Đang online: 1696

Websites ngành

Vì sao khi chạy dốc sức lúc dừng lại ta phải thở hồng hộc, tưởng như muốn dứt hơi luôn?

Thứ tư 8/6/2011 0:0

Thở là giúp cơ thể hấp thụ được khí ôxy trong không khí và thải ra khí cacbonnic. Người ta đo thấy trong khí hít vào có 79,2% Nitơ, 16,4% Ôxy, 4,10% cacbonnic.

Chạy bộ

Khi chạy nhanh nhu cầu về ôxy có thể tăng lên đột ngột. Nếu như khi đi bộ nhu cầu ôxy là 668ml/phút thì khi chạy nhanh cần tới 2606ml/phút. Chạy dốc sức như bạn nói thì còn cao hơn nữa. Muốn có đủ ô xy cần phải tăng nhịp thở. Khi chạy nhanh việc sử dụng ôxy vượt quá khả năng cung cấp, cơ thể phải sử dụng lượng ôxy dự trữ. Sau khi chạy dốc sức phải thở hồng hộc một thời gian khá dài mới trả nổi món nợ ôxy của cơ  thể. Đừng dại dột gì mà chạy như thế, có ngày nguy hiểm đấy.