Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 23988131

Đang online: 1686

Websites ngành

Vệ tinh quan trắc hải dương?

Thứ hai 10/3/2014 21:38

Quan trắc nhiệt độ của hải dương, tốc độ của các dòng hải lưu, v.v... đồng thời có thể điều tra khí hậu của Trái đất cũng như những ảnh hưởng của nó đối với ngành ngư nghiệp

Vệ tinh quan trắc hải dương?

Thứ hai - 10/03/2014 14:03
  •  
 
 

Vệ tinh quan trắc thứ 2 của Việt Nam (Ảnh minh họa)

Quan trắc nhiệt độ của hải dương, tốc độ của các dòng hải lưu, v.v... đồng thời có thể điều tra khí hậu của Trái đất cũng như những ảnh hưởng của nó đối với ngành ngư nghiệp

Những hỏi đáp cũ hơn