Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 24685820

Đang online: 566

Websites ngành

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

Thứ ba 30/8/2016 10:0

Các quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được điều 179 Luật Đất đai quy định.

Ảnh minh họa
Tại quê tôi (xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) dựa vào chủ trương dồn điền đổi thửa, một số gia đình đã bán đất trồng lúa cho các hộ khác hoặc người khác không làm ruộng dưới sự tiếp tay của lãnh đạo UBND xã (có cả cán bộ xã cũng đứng ra mua đất). Các hộ mua bán đất sau đó đều được hợp thức hoá. Vậy tôi hỏi, các hộ gia đình mua và bán đất ruộng có vi phạm gì không? Lãnh đạo UBND xã và cơ quan cấp sổ đỏ có vi phạm không?
Nếu họ vi phạm thì thủ tục khởi kiện họ ra toà như thế nào (vì có hộ bố mẹ bán ruộng không bàn bạc với con cái, có hộ mượn ruộng cấy rồi sang tên mình hoặc bán luôn mà không trả cho chủ cũ).
Trả lời:
Điều 179 Luật Đất đai quy định, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này;
 b) Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác;
c) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
d) Cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư tại Việt Nam thuê quyền sử dụng đất;
 đ) Cá nhân sử dụng đất có quyền để thừa kế quyền sử dụng đất của mình theo di chúc hoặc theo pháp luật. Hộ gia đình được Nhà nước giao đất, nếu trong hộ có thành viên chết thì quyền sử dụng đất của thành viên đó được để thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật...
e) Tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 của Luật này; tặng cho quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 186 của Luật này;
g) Thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật;
h) Góp vốn bằng quyền sử dụng đất với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài để hợp tác sản xuất, kinh doanh;
 i) Trường hợp đất thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án thì có quyền tự đầu tư trên đất hoặc cho chủ đầu tư dự án thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất với chủ đầu tư dự án để thực hiện dự án theo quy định của Chính phủ.
Từ quy định trên thì hộ gia đình được luật cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất (nói cách khác là mua bán đất đai) nhưng phải tuân thủ những quy định như đã nêu trên.
Nếu vi phạm trong việc chuyển nhượng đất đai thì khởi kiện ra tòa án để giải quyết.
 LG MINH HƯƠNG
Theo Nongnghiep.vn