Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 24502659

Đang online: 1951

Websites ngành

Truy thu bảo hiểm xã hội?

Thứ ba 23/8/2016 16:10

Lãi suất truy thu được lấy bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề của năm tính truy thu.....

Ảnh minh họa
Bạn đọc gửi từ địa chỉ duongnguyen67@gmail.com xin hỏi:
Tôi có thời gian công tác ở nước ngoài, trước đó tôi đã đóng BHXH ở cơ quan và khi ở nước ngoài về tôi tham gia đóng BHXH tiếp tại doanh nghiệp cũ.
Khi tính thời gian đóng BHXH thì tôi được thông báo là phải truy thu thời gian công tác ở nước ngoài chưa đóng BHXH và phải nộp cả lãi. Xin hỏi việc truy thu BHXH và thu lãi trường hợp của tôi có đúng không và được quy định ở văn bản nào? Xin cảm ơn.
Trả lời:
Nghị định số 115/2015 ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH bắt buộc quy định việc truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tại Khoản 4 Điều 89 của Luật BHXH đối với người lao động, người sử dụng lao động trừ các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 122 của Luật BHXH được thực hiện như sau:
1. Các trường hợp truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động, người sử dụng lao động bao gồm:
a) Điều chỉnh tăng tiền lương tháng đã đóng BHXH cho người lao động;
 b) Đóng bù thời gian chưa đóng của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.
2. Số tiền truy thu, truy đóng BHXH được tính như sau:
 a) Đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này số tiền truy thu không phải tính lãi chậm đóng.
Trường hợp sau 6 tháng kể từ ngày có quyết định điều chỉnh tăng tiền lương tháng đóng BHXH cho người lao động hoặc chấm dứt hợp đồng lao động về nước mới thực hiện truy đóng BHXH thì số tiền truy thu BHXH được tính bao gồm số tiền phải đóng BHXH bắt buộc theo quy định và tiền lãi truy thu tính trên số tiền phải đóng.
b) Lãi suất truy thu được lấy bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề của năm tính truy thu.
3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
Trên đây là những quy định chung. Anh có thời gian lao động tại nước ngoài chưa đóng BHXH, sau đó về nước cơ quan chủ quản mới truy thu tiền đóng BHXH thì cơ quan BHXH sẽ tĩnh lãi là đúng quy định.  
LG MINH HƯƠNG
Theo NongNghiep.vn