Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 24502520

Đang online: 1810

Websites ngành

Trợ cấp với thanh niên xung phong?

Thứ sáu 12/8/2016 8:58

Căn cứ Quyết định số 29/2016 ngày 5/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Ảnh minh họa
Bà Nguyễn Thị Xuyến ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa xin hỏi:
Tôi được hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong và một người bạn của tôi được hưởng trợ cấp hàng tháng. Hiện bạn tôi bị bệnh nặng và qua đời vào tháng 4/2016.
 Xin hỏi về trường hợp của bạn tôi có được truy lĩnh tiền tăng trợ cấp và tiền mai táng phí không. Người hưởng trợ cấp một lần khi mất có được hưởng chế độ mai táng phí không?
Trả lời:
Căn cứ Quyết định số 29/2016 ngày 5/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
 Điều chỉnh trợ cấp đối với thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến từ 360.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
 Trường hợp thanh niên xung phong từ trần kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng chưa được điều chỉnh trợ cấp theo Quyết định này thì người tổ chức mai táng được truy lĩnh khoản tiền chênh lệch do điều chỉnh trợ cấp kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến tháng thanh niên xung phong từ trần (số tiền 180.000 đồng/tháng). Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 8 năm 2016.
Chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 40/2011 ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến được quy định như sau:
Thanh niên xung phong tập trung tham gia kháng chiến hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này (không thuộc đối tượng hưởng chế độ hưu trí...) được hưởng chế độ trợ cấp một lần, tính theo số năm thực tế trực tiếp tham gia kháng chiến, cụ thể như sau:
Từ đủ 2 năm trở xuống, mức hưởng trợ cấp một lần bằng 2.500.000 đồng;
 Trên 2 năm, thì từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng.
Khi tính thời gian thực hiện chế độ trợ cấp một lần, nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên được tính tròn một năm, dưới 6 tháng được tính nửa (1/2) năm.
Trường hợp thanh niên xung phong đã từ trần thì một trong những người sau đây được hưởng chế độ trợ cấp một lần bằng 3.600.000 đồng: vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, con đẻ, con nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp của người từ trần.
Từ quy định nêu trên thì trường hợp bạn của chị đang hưởng trợ cấp hàng tháng và chị đã từ trần thì sẽ được truy lĩnh khoản tiền chênh lệch do điều chỉnh trợ cấp kể từ ngày 01/01/2016 đến tháng chị ấy từ trần (số tiền 180.000 đồng/tháng) và người tổ chức mai táng được truy lĩnh khoản tiền chênh lệch do điều chỉnh trợ cấp và lĩnh tiền mai táng.
Thanh niên xung phong hưởng chế độ trợ cấp một lần khi từ trần cũng được hưởng tiền mai táng phí.
 LG MINH HƯƠNG
Theo Nongnghiep.vn