Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 24688097

Đang online: 1686

Websites ngành

Khen thưởng người có công?

Thứ tư 3/8/2016 9:5

Mức trợ cấp một lần đối với người được tặng Bằng khen của cấp Bộ, Bằng khen của cấp tỉnh là 1.210.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu hai trăm mười nghìn đồng chẵn).

Ảnh minh họaÔng Nguyễn Văn Bình ở Hà Giang xin hỏi luật gia: Theo chế độ khen thưởng đối với người có thành tích tham gia kháng chiến thì bằng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh đối với chiến sỹ thi đua có được kèm thưởng tiền không, thưởng bao nhiêu và nếu được tặng nhiều bằng khen (các năm khác nhau) thì mỗi bằng khen được trợ cấp 1 lần hay tất cả các bằng khen chỉ được trợ cấp 1 lần. Rất mong được sự quan tâm trả lời của luật gia. Xin cảm ơn.
Trả lời:
 Theo Quyết định 24/2016 ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, bằng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh,
+ Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh:
Quyết định này quy định mức trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (gọi chung là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ) hoặc Bằng khen của Bộ trưởng,
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (gọi chung là Bằng khen của cấp Bộ), Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là Bằng khen của cấp tỉnh).
+ Mức trợ cấp một lần đối với người được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là 1.815.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu tám trăm mười lăm nghìn đồng chẵn).
Mức trợ cấp một lần đối với người được tặng Bằng khen của cấp Bộ, Bằng khen của cấp tỉnh là 1.210.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu hai trăm mười nghìn đồng chẵn).
+ Người có bằng khen đã từ trần mà chưa được hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định này thì đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp theo quy định như đã nêu ở phần trên.
Không giải quyết mức trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định này đối với người tham gia kháng chiến được tặng Huân chương, Huy chương kháng chiến.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2016.
Từ quy định nêu trên thì trường hợp của bác được UBND tỉnh tặng bằng khen (đối với chiến sỹ thi đua trong nhiều năm) thì bác chỉ được hưởng trợ cấp 1 lần với số tiền là 1.210.000 đồng.  
LG MINH HƯƠNG
Theo Nongnghiep.vn