Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 24688103

Đang online: 1691

Websites ngành

Tăng lương hưu ?

Thứ tư 3/8/2016 9:4

Trong kỳ này, xin được giải đáp thắc mắc của nhiều độc giả về những quy định của pháp luật về lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

Ảnh minh họaThư của nhiều bạn đọc từ các tỉnh Thanh Hóa, Hà Nam và Bắc Giang có cùng nội dung:
Xin giải đáp những quy định của pháp luật về lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Những người đang hưởng mức lương dưới 2 triệu đồng/tháng, giáo viên mầm non... được tăng lương như thế nào (tăng 8% hay 250.000 đồng)?
Trả lời:
Tại Nghị định số 55/2016 ngày 15/6/2016 của Chính phủ điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995, trong đó quy định đối tượng được điều chỉnh lương là cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.
Thời điểm và mức điều chỉnh được quy định như sau:
1. Điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại khoản 2, điều 2, Nghị định này. Thời điểm điều chỉnh tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Riêng các đối tượng đã được điều chỉnh tăng 8% theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/1/2015 của Chính phủ thì giữ nguyên mức hưởng.
2. Từ ngày 1/5/2016, giữ nguyên mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng của các đối tượng đã được điều chỉnh tăng 8% trước đó. Đối với người lao động có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định nghỉ hưu từ ngày 1/5/2016 trở đi, lương hưu được tính trên mức lương cơ sở mới 1.210.000 đồng/tháng theo cách tính quy định tại Luật BHXH.
3. Người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này thấp hơn 2.000.000 đồng/tháng, thì mức hưởng được điều chỉnh từ ngày 1/1/2016 đối với người đang hưởng trước ngày 1/1/2016 và tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với người bắt đầu hưởng trong giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2016.
Mức điều chỉnh cụ thể như sau:
a) Tăng thêm 250.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu từ 1.750.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu từ trên 1.750.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/người/tháng.
b) Tăng thêm 150.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng từ 1.850.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng từ trên 1.850.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/người/tháng.
 4. Giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1/1/1995, đang hưởng lương hưu trước ngày 1/1/2016 và giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1/1/1995 bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2016, từ ngày 1/1/2016 nếu mức lương hưu sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều này mà thấp hơn mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng lương hưu thì được trợ cấp thêm để mức lương hưu bằng mức lương cơ sở.
5. Mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định tại điều này là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo.  
LG MINH HƯƠNG
Theo Nongnghiep.vn