Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 25145449

Đang online: 1109

Websites ngành

Quá trình hình thành của lực lượng Công an nhân dân Vĩnh Phúc?

Thứ hai 4/7/2016 10:3

Tháng 3 - 1940, Ban Vận động Liên tỉnh Vĩnh Yên - Phúc Yên được thành lập. Đến tháng 8 - 1940, thực hiện quyết định của Xứ ủy, tỉnh Vĩnh Yên thành lập Ban Cán sự riêng và cuối năm 1941, tỉnh Phúc Yên cũng thành lập Ban Cán sự.

Xem nội dung câu hỏi tại đây