Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 25145508

Đang online: 1119

Websites ngành

Quá trình hình thành và 1 số hoạt động nổi bật của lực lượng quân sự địa phương?

Thứ hai 4/7/2016 9:54

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, trong bối cảnh chung của cả nước, một trong những nhiệm vụ được đặt ra cho Vĩnh Yên và Phúc Yên là công tác xây dựng, củng cố lực lượng quân sự địa phương của tỉnh. Đây là lực lượng nòng cốt bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, chống thù trong, giặc ngoài.

Xem nội dung câu hỏi tại đây