Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 25145664

Đang online: 1116

Websites ngành

1 số nét về Liên hiệp hội các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc ?

Thứ tư 29/6/2016 10:14

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Vĩnh Phúc (gọi tắt là Liên hiệp Hội) là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức Vĩnh Phúc hoạt động trên lĩnh vực khoa học - công nghệ trong tỉnh.

Xem nội dung câu hỏi tại đây