Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 24499643

Đang online: 671

Websites ngành

1 số nét về Hội cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc?

Thứ tư 29/6/2016 9:49

Nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần yêu nước và tinh thần cách mạng của lực lượng cựu chiến binh, ngày 6 - 12 - 1989, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IV đã họp và ra Nghị quyết thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Xem nội dung câu hỏi tại đây