Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 24499421

Đang online: 438

Websites ngành

1 số nét về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc từ 1930?

Thứ hai 27/6/2016 8:38

Sau cao trào 1930 - 1931, để củng cố, khôi phục phong trào cách mạng, Ban Chấp hành Trung ương lâm thời đã công bố chương trình hành động của các tổ chức quần chúng, trong đó có chương trình hành động của Đoàn Thanh niên Cộng sản.

Xem nội dung câu hỏi tại đây