Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 24499437

Đang online: 454

Websites ngành

1 số nét về Hội nông dân tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 1930?

Thứ hai 27/6/2016 8:32

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 10 - 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra quyết định thành lập Tổng Nông hội Đông Dương (tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay) nhằm đoàn kết nông dân, công nhân đấu tranh chống kẻ thù chung.

Xem nội dung câu hỏi tại đây