Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 24281852

Đang online: 2194

Websites ngành

1 số nét về Ủy ban hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc?

Thứ ba 21/6/2016 8:36

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, đồng chí Vũ Ngọc Linh được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh Phúc Yên, đồng chí Đặng Việt Châu được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh Vĩnh Yên.

Xem nội dung câu hỏi tại đây