Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 24681344

Đang online: 2049

Websites ngành

Sinh thái và sinh thái học?

Thứ tư 12/12/2012 0:0

Xin cho biết thế nào là hệ sinh thái, chuỗi thức ăn, sinh thái học?

Ảnh minh họa

Gần đây chúng ta hay nghe nói đến các vấn đề liên quan đến sinh thái và sinh thái học. Sinh thái học nghiên cứu xem các sinh vật sống với nhau như thế nào trong môi trường tự nhiên của mình và cách thức chúng tác động đến nhau, nghiên cứu các sinh vật nối kết với nhau như thế nào trong các chuỗi và mạng lưới thức ăn.

Thực vật sử dụng năng lượng của ánh sáng mặt trời để tạo ra chất hữu cơ từ khí CO2 và một số các nguyên tố lấy từ đất. Côn trùng ăn thực vật, cá, chim và nhiều loài khác lại ăn côn trùng... Mỗi sinh vật trong chuỗi thức ăn đều lấy chất dinh dưỡng và năng lượng từ mắt xích trước nó trong chuỗi thức ăn.

Động vật và người ăn thực vật hoặc các động vật khác. Khi sinh vật chết đi cơ thể của chúng bị vi sinh vật phân hủy và giải phóng ra các chất dinh dưỡng trở lại đất. Một hệ sinh thái bao gồm các thực vật, động vật trong một khu vực nhất định, cùng với không khí, đất đai, khí hậu và các vật vô tri khác.

Con người là một phần của hệ sinh thái trái đất. Một số hành vi của con người đã làm thương tổn đến hệ sinh thái (phá rừng, sát hại động vật...). Trong hệ sinh thái, chu trình của vật chất đi từ môi trường bên ngoài vào cơ thể sinh vật, rồi từ sinh vật này sang sinh vật kia theo chuỗi thức ăn, rồi lại phân hủy thành các chất vô cơ đi ra môi trường.

 Chu trình này được gọi là vòng tuần hoàn sinh- địa- hóa. Nguồn năng lượng từ bức xạ mặt trời đến được trái đất thì chỉ khoảng 50% đi vào hệ sinh thái, số còn lại chuyển thành nhiệt năng (phản xạ). Sinh vật sản xuất chỉ sử dụng 1% tổng năng lượng tiếp nhận này để chuyển sang dạng hóa năng dự trữ dưới dạng chất hữu cơ nhờ quá trình quang hợp.

Cứ qua mỗi bậc dinh dưỡng thì chỉ 10% năng lượng được tích lũy và chuyển lên bậc tiếp theo, còn 90% thất thoát dưới dạng nhiệt, như vậy càng lên cao năng lượng tích lũy càng giảm.