Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 24281319

Đang online: 2098

Websites ngành

Xử phạt hành vi khai thác thủy sản trong danh mục cấm?

Thứ ba 9/9/2014 0:0

Bên cạnh hình thức xử phạt chính, các trường hợp trên còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là: Buộc thả số thủy sản còn sống trở lại môi trường sống của chúng.

Ảnh minh họa

*Hỏi: Tổ chức, cá nhân có hành vi khai thác các loài thủy sản trong danh mục cấm khai thác bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 103/2013/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân có hành vi khai thác các loài thủy sản trong danh mục cấm khai thác bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 2.000.000 đ đến 4.000.000 đ nếu khối lượng thủy sản dưới 20 kg.

b) Phạt tiền từ 6.000.000 đ đến 8.000.000 đ nếu khối lượng thủy sản từ 20 kg đến dưới 50 kg.

c) Phạt tiền từ 8.000.000 đ đến 12.000.000 đ nếu khối lượng thủy sản từ 50 kg đến dưới 100 kg.

d) Phạt tiền từ 12.000.000 đ đến 20.000.000 đ nếu khối lượng thủy sản từ 100 kg đến dưới 300 kg.

đ) Phạt tiền từ 20.000.000 đ đến 30.000.000 đ nếu khối lượng thủy sản từ 300 kg đến dưới 500 kg.

e) Phạt tiền từ 30.000.000 đ đến 40.000.000 đ nếu khối lượng thủy sản trên 500 kg.

Bên cạnh hình thức xử phạt chính, các trường hợp trên còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là: Buộc thả số thủy sản còn sống trở lại môi trường sống của chúng.​

Nguồn tin: Theo nongnghiep.vn