Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 24281415

Đang online: 2077

Websites ngành

Giao và thu hồi rừng?

Thứ ba 9/9/2014 0:0

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004 có quy định rõ ràng về việc giao rừng cho cộng đồng hay thu hồi rừng từ cá nhân, hộ gia đình.

Ảnh minh họa

* Hỏi: Những loại rừng nào được giao cho cộng đồng dân cư thôn để sử dụng ổn định lâu dài?

Trả lời: Theo Điều 29 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004, cộng đồng dân cư thôn được giao những khu rừng sau đây:

a) Khu rừng hiện cộng đồng dân cư thôn đang quản lý, sử dụng có hiệu quả.

b) Khu rừng giữ nguồn nước phục vụ trực tiếp cho cộng đồng, phục vụ lợi ích chung khác của cộng đồng mà không thể giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

c) Khu rừng giáp ranh giữa các thôn, xã, huyện không thể giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mà cần giao cho cộng đồng dân cư thôn để phục vụ lợi ích của cộng đồng.

* Hỏi: Nhà nước thu hồi rừng đã giao cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân trong những trường hợp nào?

Trả lời: Theo Điều 26 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, Nhà nước thu hồi rừng trong những trường hợp sau đây:

1. Nhà nước sử dụng rừng và đất để phát triển rừng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia.

2. Nhà nước có nhu cầu sử dụng rừng và đất để phát triển rừng cho lợi ích công cộng, phát triển kinh tế theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt.

3. Chủ rừng tự nguyện trả lại rừng.

4. Rừng được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết hạn.

5. Sau 12 tháng liền kể từ ngày được giao, được thuê rừng phòng hộ, rừng sản xuất để bảo vệ và phát triển rừng mà chủ rừng không tiến hành các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng.

6. Sau 24 tháng liền kể từ ngày được giao, được thuê đất để phát triển rừng mà chủ rừng không tiến hành các hoạt động phát triển rừng.

7. Chủ rừng sử dụng rừng không đúng mục đích, cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

8. Rừng được giao, cho thuê không đúng thẩm quyền hoặc không đúng đối tượng.

9. Chủ rừng là cá nhân khi chết không có người thừa kế theo quy định của pháp luật.​

Nguồn tin: Theo nongnghiep.vn