Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 24957624

Đang online: 1487

Websites ngành

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, có được hưởng thừa kế quyền sử dụng đất?

Thứ năm 21/2/2013 0:0

Anh Đỗ Mỹ (Bù Đăng - Bình Phước) hỏi: Gia đình tôi có 5 anh em, trong đó 2 người hiện đang định cư ở nước ngoài. Cha tôi qua đời năm 2009, mẹ tôi mất năm 2011 và để lại một số tài sản gồm nhà và một số mảnh đất ở, đất trồng cây lâu năm và đất ruộng. Vậy, 2 người anh em đang định cư ở nước ngoài có được hưởng thừa kế nhà và đất không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời: 

- Điều 126 Luật nhà ở quy định: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng sau đây được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên thì có quyền sở hữu nhà ở để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam: Người có quốc tịch Việt Nam (điểm a khoản 1); Người gốc Việt Nam thuộc diện người về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo pháp luật về đầu tư; người có công đóng góp cho đất nước; nhà khoa học, nhà văn hoá, người có kỹ năng đặc biệt mà cơ quan, tổ chức của Việt Nam có nhu cầu và đang làm việc tại Việt Nam; người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam sinh sống ở trong nước (điểm b khoản 1). Người gốc Việt Nam không thuộc các đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp Giấy miễn thị thực và được phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên thì có quyền sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ chung cư tại Việt Nam để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam. 

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng quy định tại Điều 126 của Luật nhà ở có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam (Điều 121 Luật Đất đai). Trường hợp người được thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 121 của Luật này thì được nhận thừa kế quyền sử dụng đất; nếu không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 121 của Luật này thì được hưởng giá trị của phần thừa kế đó (Điều 113 Luật Đất đai). 

Anh có thể đối chiếu với quy định trên xem mình được hưởng thừa kế nhà và quyền sử dụng đất hay hưởng giá trị của phần thừa kế đó.