Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 24675462

Đang online: 1657

Websites ngành

Xin cho tôi hỏi, thế nào là người lao động và người sử dụng lao động theo quy định hiện hành?

Thứ hai 25/2/2013 0:0

Trả lời Người lao động quy định trong Bộ luật lao động là người ít nhất đủ 15 tuổi, có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động. Còn người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân, nếu là cá nhân...

(Ảnh minh họa)

Trả lời

Người lao động quy định trong Bộ luật lao động là người ít nhất đủ 15 tuổi, có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động. Còn người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân, nếu là cá nhân thì ít nhất phải đủ 18 tuổi, có thuê mướn, sử dụng và trả công lao động.