Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 24679667

Đang online: 1688

Websites ngành

Hội đồng định giá trong trường hợp tài sản tranh chấp là cây cảnh, đồ cổ… thì thành phần như thế nào?

Thứ sáu 15/3/2013 0:0

Trả lời: Khi có đủ điều kiện để Tòa án ra quyết định định giá tài sản  đang tranh chấp thì Tòa án phải xem xét tài sản cần định giá là loại nào, có liên quan đến cơ quan chuyên môn nào, Hội đồng định...

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Khi có đủ điều kiện để Tòa án ra quyết định định giá tài sản  đang tranh chấp thì Tòa án phải xem xét tài sản cần định giá là loại nào, có liên quan đến cơ quan chuyên môn nào, Hội đồng định giá cần có bao nhiêu người và trong những trường hợp cụ thể  thì cần có đại diện của cơ quan nào làm Chủ tịch Hội đồng định giá…Sau khi nhận được công văn đề nghị cử người tham gia vào Hội đồng định giá tài sản, các cơ quan chuyên môn có công văn trả lời, cử người thì Thẩm phán phải kiểm tra xem những người được cử làm thành viên hoặc Chủ tịch Hội đồng định giá có đáp ứng được yêu cầu của Tòa án hay không, nếu họ là người thân thích với đương sự hoặc không đáp ứng được yêu cầu thì Tòa án có công văn đề nghị cơ quan đó cử người khác.

Trường hợp tài sản đang tranh chấp là cây cảnh, đồ cổ…là những tài sản không có khung giá, thậm chí là tài sản vô giá. Vì vậy việc định giá gặp nhiều khó khăn. Để việc định giá những tài sản có tính đặc thù này, Tòa án cần đề nghị các cơ quan chuyên môn như Hội sinh vật cảnh, cơ quan tài chính tham gia thành viên Hội đồng định giá khi định giá cây cảnh; cơ quan bảo tàng hoặc khảo cổ tham gia Hội đồng định giá khi định giá đồ cổ. Căn cứ vào kết quả định giá của Hội đồng định giá, Tòa án giải quyết vụ án.