Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 24690947

Đang online: 1949

Websites ngành

Trường hợp Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ, khi tiếp tục đưa vụ án ra giải quyết vì lý do tạm đình chỉ không còn thì thời hạn chuẩn bị xét xử được tính từ khi thụ lý hay từ khi Tòa án tiếp tục giải quyết?

Thứ sáu 15/3/2013 0:0

Theo quy định tại Điều 190 BLTTDS thì Tòa án không xóa tên vụ án dân sự bị tạm đình chỉ giải quyết trong sổ thụ lý mà chỉ ghi chú vào sổ thụ lý số và ngày tháng năm của quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự đó. Điều 191 BLTTDS quy định"Tòa án tiếp tục...

(Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Điều 190 BLTTDS thì Tòa án không xóa tên vụ án dân sự bị tạm đình chỉ giải quyết trong sổ thụ lý mà chỉ ghi chú vào sổ thụ lý số và ngày tháng năm của quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự đó. Điều 191 BLTTDS quy định"Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án dân sự bị tạm đình chỉ khi lý do tạm đình chỉ không còn”.

Như vậy, có thể lý do tạm đình chỉ sẽ kéo dài trong nhiều năm tháng. Nếu khi Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án dân sự đã bị tạm đình chỉ mà thời hạn chuẩn bị xét xử tính từ ngày thụ lý thì các vụ án này không bao giờ được giải quyết trong thời hạn luật quy định. Do đó, thời hạn chuẩn bị xét xử đối với các vụ án dân sự đã tạm đình chỉ mà Tòa án tiếp tục giải quyết thì thời hạn chuẩn bị xét xử được tính từ ngày lý do tạm đình chỉ không còn.