Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 24690756

Đang online: 1905

Websites ngành

Tòa án cấp sơ thẩm đưa vụ án ra xét xử nhưng có lý do chính đáng để hoãn phiên tòa, Tòa án đã ra quyết định hoãn phiên tòa nhưng chưa ấn định được ngày mở lại phiên tòa. Khi mở lại phiên tòa, Tòa án có phải ra quyết định đưa vụ án ra xét xử không?

Thứ sáu 15/3/2013 0:0

Tại tiểu mục 3.3 Điều 3 Phần III của Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã hướng dẫn: “3.3. Trường hợp đã ấn định được ngày mở lại phiên tòa, thì trong quyết định hoãn phiên tòa phải ghi thời...

(Ảnh minh họa)

Tại tiểu mục 3.3 Điều 3 Phần III của Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã hướng dẫn:

“3.3. Trường hợp đã ấn định được ngày mở lại phiên tòa, thì trong quyết định hoãn phiên tòa phải ghi thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa. Nếu chưa ấn định được ngày mở lại phiên tòa, thì trong quyết định ghi về thời gian địa điểm mở lại phiên tòa sẽ được Tòa án thông báo sau…”

Như vậy, Tòa án đã ra quyết định hoãn phiên tòa nhưng chưa ấn định được thời gian mở lại phiên tòa thì Tòa án không phải ra quyết định đưa vụ án ra xét xử mà chỉ ra thông báo về thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa. Thông báo này được gửi cho Viện kiểm sát và các đương sự tham gia tố tụng tại phiên tòa. Thông báo này của Tòa án cũng được coi như là giấy triệu tập mới đối với những người tham gia tố tụng. Tòa án chỉ ra quyết định đưa vụ án ra xét xử nếu như có sự thay đổi các thành viên của Hội đồng xét xử và quyết định này cũng phải gửi cho Viện kiểm sát và những người tham gia tố tụng.