Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 24679595

Đang online: 1696

Websites ngành

Một người cho nhiều người vay tài sản, đến hạn trả những người vay không trả nợ. Người cho vay có thể khởi kiện những người vay trong cùng một vụ án không? Có thể khởi kiện từng người vay được không?

Thứ sáu 15/3/2013 0:0

Khi vụ án có cùng một quan hệ pháp luật (ở đây là quan hệ đòi nợ) thì nguyên đơn có quyền khởi kiện những người vay nợ trong cùng một vụ án tức là nguyên đơn có quyền khởi kiện nhiều bị đơn hay trong một vụ án dân sự có thể có một nguyên đơn nhưng có nhiều bị đơn....

(Ảnh minh họa)

Khi vụ án có cùng một quan hệ pháp luật (ở đây là quan hệ đòi nợ) thì nguyên đơn có quyền khởi kiện những người vay nợ trong cùng một vụ án tức là nguyên đơn có quyền khởi kiện nhiều bị đơn hay trong một vụ án dân sự có thể có một nguyên đơn nhưng có nhiều bị đơn. Người cho vay cũng có quyền khởi kiện riêng đối với từng người vay không trả.

Trong thực tiễn giải quyết vụ án dân sự cũng có thể có trường hợp nhiều nguyên đơn kiện nhiều bị đơn trong cùng một quan hệ pháp luật có tranh chấp.

Ví dụ:A, B, C mua chung một chiếc xe ôtô và cho D, Đ thuê chiếc xe này. D và Đ làm cháy hỏng chiếc xe ôtô của A, B, C. A, B, C có quyền cùng làm đơn khởi kiện D và Đ yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp A, B, C không ủy quyền cho ai; D và Đ cũng không ủy quyền thì A, B, C là các nguyên dơn và D và Đ là các bị đơn. Như vậy sẽ dẫn tới khái niệm đồng nguyên đơn và đồng bị đơn. Tuy pháp luật tố tụng không có khái niệm này nhưng thực tiễn đã có và theo chúng tôi cũng cần phải bổ sung trong luật tố tụng dân sự hoặc có hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao về vấn đề này.