Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 24690749

Đang online: 1898

Websites ngành

Tại khoản 4 Điều 319 Bộ luật tố tụng dân sự quy định “kèm theo đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự phải có chứng minh người đó nghiện ma túy hoặc nghiệm các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình”. Q

Thứ hai 18/3/2013 0:0

Trả lời: Trong đời sống xã hội không chỉ có người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác mới dẫn đến phá tán tài sản của gia đình mà còn có những trường hợp khác làm cho người đó hạn chế năng lực hành vi dân sự, chẳng hạn...

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Trong đời sống xã hội không chỉ có người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác mới dẫn đến phá tán tài sản của gia đình mà còn có những trường hợp khác làm cho người đó hạn chế năng lực hành vi dân sự, chẳng hạn như người có nhược điểm về thể chất, tâm thần (thần kinh, đần độn, câm, điếc…). Do vậy, khi người có quyền, lợi ích liên quan yêu cầu Tòa án tuyên bố một người có các nhược điểm nêu trên thì họ phải chứng minh được sự hạn chế năng lực hành vi dân sự của người đó. Tài liệu này có thể là bệnh án, kết luận giám định… Nếu đương sự yêu cầu, Tòa án có thể trưng cầu giám định.

Theo khoản 2 Điều 231 Bộ luật tố tụng dân sự thì khi Tòa án ra quyết định tuyên bố một người hạn chế năng lực hành vi dân sự thì trong quyết định này, Tòa án phải quyết định người đại diện theo pháp luật của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và phạm vi đại diện.

Những hỏi đáp cũ hơn